Tipy a triky

Osvětlením stomatologických provozů se zabýváme již řadu let a za tu dobu jsme se setkali s desítkami až stovkami případů, kdy jak v malých venkovských ordinacích, tak na nově vybudovaných moderních klinikách jak původní, tak nově instalované osvětlení nerespektuje ani základní ergonomické zásady.

Hlavní svítidlo nad křeslem mnohdy vůbec nekoresponduje s osvětlením zbytku místnosti (nebo úplně chybí), použitý typ světelných zdrojů (zářivky, LED) je pro zrak nepřirozený, případně vůbec nevyhovuje hygienické normě, navíc až příliš často dochází ke kombinaci různých typů světla v jedné místnosti.

Zde je pár  tipů a triků, jak podobným situacím předejít

Pokud má osvětlení stomatologovi co nejvíce usnadňovat práci a co nejméně namáhat zrak, hraje roli mnoho zdánlivě nesouvisejících detailů. Jedná se totiž o jeden ze zrakově nejnáročnějších provozů.

Světloprojekt zpravidla pro hlavního projektanta zpracovává formou subdodávky stejný člověk, který připravuje i elektroprojekt, a to obvykle bez jakékoliv znalosti zákonitostí stomatologického provozu. Zubní ordinaci nebo laboratoř pak navrhuje jako každé jiné pracoviště.

Položil Vám projektant v souvislosti s osvětlením tyto otázky?

  • Jak bude rozmístěný nábytek?
  • Jaká bude barevnost stěn, podlah a nábytku?
  • Jakou budou mít barvu vedlejší pracovní plochy?
  • Jak vysoký bude strop?


Pokud ne, jsou zcela namístě obavy, že vložená investice do osvětlení nemusí přinést žádoucí efekt. Je-li váš projekt už hotový a chcete mít jistotu, že je vše v pořádku, rádi s vámi, tak jako už s mnoha vašimi kolegy, váš projekt nezávazně zkonzultujeme. Pokud váš světloprojekt ještě hotový není, rádi ho ve spolupráci s vaším projektantem zdarma vypracujeme.

Většina výrobců zářivek označuje své výrobky trojčíslím, z nichž lze zjistit údaje o kvalitě vyzařovaného světla. Nejčastěji užívané zářivky nesou na svém potisku označení 840. Splňují takové zářivky hygienickou normu a co vlastně toto označení udává?

Proč některá zářivka svítí žlutě a jiná bíle?

Dvojčíslí „40“ hovoří o barvě vydávaného světla, v tomto případě 4000 Kelvinů (tzv. teplota chromatičnosti, či barevná teplota – označuje se Tcp), přičemž platí, že čím nižší hodnota, tím žlutější světlo. Při zatažené obloze v poledne je hodnota přirozeného denního světla venku okolo 6500 K – je proto třeba přibližně v této hodnotě volit i zářivky. V případě zářivek typu 840 je vydávané světlo podstatně žlutější a pro oko není proto vhodná jeho kombinace s denním světlem.

Proč většina zářivek zkresluje barvy?

Číslo „8“ označuje věrnost podání barev, což je pro stomatologii (ale nejen tam) mimořádně důležitý údaj, v tomto případě 80 – 85 %. Tato hodnota (většinou známá jako „Ra“ nebo „CRI“ – index podání barev) informuje o tom, nakolik dané zářivky zkreslují nebo věrně podávají barvy. Obecně platí, že pokud umělé osvětlení zkresluje barvy, není při dlouhodobé expozici přirozené pro zrak a způsobuje jeho zbytečnou nadměrnou námahu.

V případě zářivek s označením 840 se jedná o zkreslení barev o 15 – 20 % (hodnota Ra na denním světle venku je 100). Podle normy ČSN EN 12464:2012-1 by už mnoho let všechny stomatologické provozy měly používat zářivky s Ra ≥ 90, to znamená takové, které barvy zkreslují nejvýše o 10%.

Na co je třeba dát při koupi svítidel a zářivek pozor?

Při koupi zejména hlavního svítidla je třeba ověřit, zda je opravdu vybaveno vhodnými zářivkami (dříve to bohužel nebylo zcela běžné). Nestačí se spokojit s konstatováním prodejce, že svítidlo nezkresluje barvy. Zákazník by vždy měl vyžadovat údaj o teplotě chromatičnosti (měla by být mezi 5500–6500K) a indexu podání barev (Ra nejméně 90).

Pozor! Existuje celá řada zářivek, jejichž světlo má denní bílou barvu (dokonce s nápisem „daylight“ – denní světlo), zkreslují však barvy o 15 a více procent!!! Tyto zářivky často bývají označeny trojčíslím 865.

Vysvětlení pojmů

Přímé světlo
Světlo vydávané svítidlem směrem dolů (na pacienta)

Nepřímé světlo
Světlo vydávané svítidlem do stropu, které se následně odrazí do zbytku místnosti. Je-li odražené světlo dostatečně silné, napomůže zvýšení osvětlenosti i ve zbytku místnosti a zlepší tak její celkovou rovnoměrnost. Doplňková svítidla pak už jen eliminují stíny na vedlejších pracovních plochách a posílí intenzitu.

Důležité body

  • Pokud prodejce nabízí hlavní svítidlo bez zájmu o parametry osvětlení zbytku ordinace, chce pouze uskutečnit obchod, nikoli vyřešit skutečnou potřebu zákazníka.
  • Parametry hlavního svítidla vždy musí korespondovat s osvětlením zbytku místnosti (vhodně nastavené poměry osvětlenosti, stejné parametry světla ze všech svítidel – barva + složení).
  • Velikost ordinace je při výběru hlavního svítidla zanedbatelný údaj, pro nepřímou složku světla je spíše důležitá výška stropu.
  • Při koupi hlavního svítidla s plnospektrálními LED je kvůli zachování homogenity světelného prostředí v ordinaci mimořádně důležité, aby dodavatel měl k dispozici i doplňková svítidla se stejným typem LED. Kombinace různých typů světla zbytečně namáhá zrak.


Účelem hlavního svítidla nad soupravu je kompenzace bodového osvětlení v operačním poli (Zmírnění kontrastu mezi operačním polem a jeho okolím).

Většina výrobců navrhuje svá svítidla tak aby měla co nejsilnější přímou složku světla. Řada takových svítidel je uvnitř vybavena leštěnými parabolickými zrcadly, jejichž úkolem je maximalizovat světelný výkon přímo pod sebe. V takovém případě svítidlo svůj primární účel plní velmi dobře, je však extrémně důležité, aby zbytek osvětlení (intenzita, barevná teplota, index podání barev) v místnosti byl navržen právě podle parametrů takového svítidla. Bohužel, ani v jedné ze stovek námi měřených ordinací vybavených takovými svítidly nebyla tato skutečnost brána v úvahu. Osvětlenost bezprostředního okolí pacienta byla obvykle na velmi dobré hodnotě, nicméně jen o několik decimetrů dále už byla i 20x nižší. Tak silný kontrast je samozřejmě příčinou zrakové únavy.

Nepřímá složka je u takových svítidel buď řešena dvěma dodatečnými zářivkami ve vrchní části svítidla nebo na svítidle úplně chybí. Intenzita nepřímého světla dvou dodatečných zářivek je však pro většinu ordinací běžné velikosti svou intenzitou naprosto zanedbatelná.