Poptávka

Vyplňte prosím tento formulář. Po odeslání poptávky vás budeme kontaktovat v nejbližším možném termínu.

Váš seznam je prázdný. Můžete přidat produkty a odeslat požadavek.

Přidat další produkty

Informace o ochraně osobních údajů
Odesláním vyplněného formuláře nám* dáváte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů:
svého jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, současné IP adresy a údajů uvedených ve zprávě a to pro zasílání zpravodaje (obchodního sdělení) elektronickou poštou, měření osvětlenosti a obchodní spolupráci. Váš souhlas je právním základem pro zpracování uvedených údajů a můžete jej kdykoliv odvolat.

Vaše údaje uchováme po dobu 10 let, nepoužijeme je k automatizovanému rozhodování ani k profilování, nepředáme je do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Nepředáme je ani dalším osobám, pouze s výjimkou jejich technického užití k elektronické komunikaci s Vámi. Při odesílání e-mailů používáme šifrování.

Připomínáme, že máte následující práva: požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit písemně na naši adresu*, nejlépe doporučeným dopisem. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu www.uoou.cz.

*Správcem údajů je firma Dentasun s.r.o., IČ: 28549163, Jinonická 80, 158 00 Praha 5–Košíře.