Dentasun s.r.o.

Ucelené řešení osvětlení stomatologických provozů

Czech & Slovak Republic

Dentasun s.r.o.

Jinonicka 804/80
Business Park Kosire
158 00, Prague 5 – Kosire

+420 737 380 223
info@dentasun.com

Romania

Dentasun Light

Str. Hortensiei, nr. 5A/107
430294 Baia Mare
Maramures

+40 744 350998
dentasunlight@yahoo.com

Lithuania

DAB Dental, UAB

Laisves pr. 75
LT-06144 Vilnius

+370 698 73726
dental@dabdental.lt

Bulgaria

DENTACOM LTD

22, Makedonia Blvd.
1606 Sofia

+359 2-951 6614
dentacom@mbox.contact.bg

Fakturační údaje

Dentasun s.r.o › Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 › IČ: 28549163 › DIČ: CZ28549163 › 149530 C, Městský soud v Praze
Bankovní spojení: 227421475/0300

Napište nám

Přihlašte se také k odběru novinek v Newsletteru

Souhlas se zpracováním osobních údajů

3 + 4 =

Informace o ochraně osobních údajů
Odesláním vyplněného formuláře nám* dáváte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů:
svého jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, současné IP adresy a údajů uvedených ve zprávě a to pro zasílání zpravodaje (obchodního sdělení) elektronickou poštou, měření osvětlenosti a obchodní spolupráci. Váš souhlas je právním základem pro zpracování uvedených údajů a můžete jej kdykoliv odvolat.

Vaše údaje uchováme po dobu 10 let, nepoužijeme je k automatizovanému rozhodování ani k profilování, nepředáme je do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Nepředáme je ani dalším osobám, pouze s výjimkou jejich technického užití k elektronické komunikaci s Vámi. Při odesílání e-mailů používáme šifrování.

Připomínáme, že máte následující práva: požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit písemně na naši adresu*, nejlépe doporučeným dopisem. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu www.uoou.cz.

*Správcem údajů je firma Dentasun s.r.o., IČ: 28549163, Jinonická 80, 158 00 Praha 5–Košíře.