Světelné projekty

Rekonstruujete nebo budujete nové prostory? Známe všechny zákonitosti stomatologických provozů a rádi vám zpracujeme kompletní světlotechnický projekt a dokumentaci pro všechny fáze – stavební řízení, provedení stavby, kolaudace. V případě realizace zakázky dodáme projekt ZDARMA.

Z bohaté praxe bohužel víme, že projekty osvětlení stomatologických klinik většinou zpracovávají elektrikáři spolupracující s hlavním projektantem. V mnoha případech pak parametry neodpovídají příslušné normě a v naprosté většině případů vůbec nerespektují základní ergonomické zásady, na které norma nepamatuje. Výsledkem je zbytečná nadměrná zraková zátěž a nezřídka i problémy při kolaudaci.

Nejnovější realizace

Místo instalace: Teplice
Hlavní svítidla: DentaSun MD 6 × 54 W
Doplňková svítidla: Medea VS 1x80W
Termín realizace: Září 2016

Místo instalace: České Budějovice
Hlavní svítidla: DentaSun LAB 4 × 54 W
Doplňková svítidla: Medea 4 × 54 W, 2 × 54 W
Termín realizace: leden 2015

Místo instalace: Trutnov
Hlavní svítidla: DentaSun MD 6 × 54 W
Doplňková svítidla: Medea 2 × 49 W
Termín realizace: Březen 2016

Objednací formulář

Pro objednání měření vyplňte prosím tento formulář. Po odeslání objednávky vás budeme v nejbližším možném termínu kontaktovat telefonicky a domluvíme termín měření.

Vyberte jednu nebo více možností*

Souhlas se zpracováním osobních údajů

9 + 14 =

Informace o ochraně osobních údajů
Odesláním vyplněného formuláře nám* dáváte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů:
svého jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, současné IP adresy a údajů uvedených ve zprávě a to pro zasílání zpravodaje (obchodního sdělení) elektronickou poštou, měření osvětlenosti a obchodní spolupráci. Váš souhlas je právním základem pro zpracování uvedených údajů a můžete jej kdykoliv odvolat.

Vaše údaje uchováme po dobu 10 let, nepoužijeme je k automatizovanému rozhodování ani k profilování, nepředáme je do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Nepředáme je ani dalším osobám, pouze s výjimkou jejich technického užití k elektronické komunikaci s Vámi. Při odesílání e-mailů používáme šifrování.

Připomínáme, že máte následující práva: požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit písemně na naši adresu*, nejlépe doporučeným dopisem. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu www.uoou.cz.

*Správcem údajů je firma Dentasun s.r.o., IČ: 28549163, Jinonická 80, 158 00 Praha 5–Košíře.