CESTA ZA SVĚTLEM
NESVIŤTE JIŽ JAKO V PRAVĚKU!

Systém DentaSun

Homogenní světelné prostředí s vhodně nastaveným kontrastem v celé místnosti

Díky širokému sortimentu vlastních plnospektrálních LED a zářivkových svítidel dokážeme v jakémkoliv stomatologickém provozu buď vytvořit úplně novou světelnou soustavu, která nebude zrak personálu zbytečně namáhat, nebo „vyladit“ stávající osvětlení, ať už výměnou světelných zdrojů nebo přenastavením kontrastu.

Hlavní svítidlo

Má-li osvětlení skutečně pomáhat lékaři v práci, je plnospektrální hlavní svítidlo nad stomatologickou soupravou důležitým prvkem osvětlovacího systému. Samo o sobě však situaci nevyřeší.

Proč je důležité?

Stomatolog při zákroku používá operační lampu, která je zpravidla dimenzována tak, aby v operačním poli poskytovala cca 15.000 lx, u moderních zubních souprav zpravidla 20.000 lx i více. Při použití mikroskopu nebo lupových brýlí je tato hodnota i násobně vyšší. Uvedená hodnota by pro zrak nepředstavovala závažný problém, kdyby se jednalo o plošné osvětlení (na přímém slunci může tato hodnota přesahovat 100.000 lx). Protože je však jedná o bodové osvětlení, po určité době, kdy se oko dané hodnotě přizpůsobilo, vnímá díky velkému rozdílu osvětlenosti mezi operačním polem a zbytkem místnosti v okolí tmu. Při přeostření zraku do zbytku místnosti s podstatně nižší intenzitou osvětlení pak oko utrpí „šok”, jehož výsledkem je v průběhu dne postupné snižování schopnosti vnímat detail. Z tohoto důvodu je z pohledu ergonomie nezbytně nutné použití závěsného svítidla, které, je-li vhodně dimenzováno, zlepší kontrast mezi operačním polem a okolím pacienta.

Na co si dát pozor?

Rovnoměrnost osvětlení

Hlavní svítidlo by vždy mělo mít výraznou nepřímou složku světla (svítí do stropu). Přispěje tak k celkové rovnoměrnosti osvětlení v celé místnosti.

HLS

Protože lékař i technik tráví v blízkosti hlavního svítidla celou pracovní dobu, mělo by toto svítidlo vždy splňovat normu HLS, a mít proto odstíněné elektromagnetické rušení, které je pro organizmus nepřirozené.

Optimální nastavení

Zbytečně vysoká svítivost některých dříve prodávaných závěsných svítidel v naprosté většině námi navštívených ordinací vůbec není kompenzována doplňkovými svítidly. Výsledkem je sice dobře osvětlené okolí pacienta, ale velký nedostatek světla jen o pár desítek centimetrů dále. Hlavní smysl závěsného svítidla není v dosažení co nejvyšší svítivosti. Nezbytně důležitý je kontext s ostatními svítidly v místnosti a celková rovnoměrnost osvětlenosti.

Difuzor

Pokud jsou svítidla vybavena matným difuzorem (plexisklo), měl by být vyroben z materiálu s vysokou spektrální propustností, jinak dochází k nežádoucí filtraci některých složek světla plnospektrálních světelných zdrojů.

Doplňková svítidla

Proč jsou důležitá?

Úkolem stropních svítidel je zajistit i mimo okolí operačního pole co nejrovnoměrnější osvětlení v dostatečné intenzitě a kvalitě, a navíc eliminovat stíny z centrálně umístěného hlavního svítidla. Jejich rozmístění by vždy mělo korespondovat s místy dalších zrakových úkolů – stůl s počítačem, příprava materiálů, vrstvení keramiky, kartotéka, atd…

Na co si dát pozor?

Typ světla

Je nanejvýš důležité, aby doplňková svítidla měla stejný typ světla jako hlavní svítidlo. Kombinace různých typů spektra nebo barvy je pro zrak nepřirozená. Dodavatelé často nabízí doplňková svítidla od jiného výrobce, než je hlavní svítidlo – výsledkem jsou pak právě různé typy světla v jedné místnosti a nevhodně nastavený kontrast.

Difuzor

Pokud jsou svítidla vybavena matným difuzorem (plexisklo), měl by být vyroben z materiálu s vysokou spektrální propustností, jinak dochází k nežádoucí filtraci některých složek světla plnospektrálních světelných zdrojů.

Stolní lampa

Proč je důležitá?

Mnoho stomatologických provozů je osvětleno nerovnoměrně a často i nedostatečně. V mnoha případech, zejména pokud je ordinace vybavena závěsným svítidlem nad soupravou, si navíc pracovník sedící u pracovního stolu stíní. Není-li žádoucí vyřešit takovou situaci doplňkovým svítidlem, v některých případech pomůže plnospektrální lampa.

Je však velmi důležité, aby všechny zdroje světla v místnosti vydávaly stejný typ světla. Jsou-li hlavní a doplňková svítidla v místnosti plnospektrální, je třeba, aby i lampa na pracovním stole měla stejný charakter.

Na co si dát pozor?

Rozměry lapmy

Lampa by velikostí vždy měla korespondovat s rozměry stolu.

Typ světla

Lampa by vždy měla být osazena plnospektrální zářivkou nebo LED vydávajícími světlo stejných parametrů jako je světlo hlavního svítidla.

Index podání barev

Naprostá většina běžně prodávaných stolních lamp obsahuje zářivky nebo LED s velmi nízkým indexem podáním barev (nepřirozené pro zrak) a neexistuje do nich z důvodu speciálních patic náhradní plnospektrální zářivka.

Operační a stomatochirurgické lampy

Proč jsou důležitá?

Mnoho ordinací dodnes používá operační lampy s halogenovou žárovkou, která vždy vydává žluté světlo. To má úplně jiný charakter než přirozené denní světlo přicházející do ordinace oknem, a tato kombinace je proto pro zrak nepřirozená. Řešením je operační lampa s plnospektrálními LED. Pokud je ordinace vybavena plnospektrálním osvětlením (dle normy by tak měly být vybaveny všechny), vznikne homogenní světelné prostřední výrazně snižující zrakovou zátěž.

Na co si dát pozor?

Index podání barev

LED by vždy měly mít vysoký index podání barev (Ra/CRi > 90).

Teplota chromatičnosti

Lampa by měla mít kromě intenzity regulovatelnou i barevnou teplotu (teplota chromatičnosti).

Play Video