CESTA ZA SVĚTLEM

NESVIŤTE JIŽ JAKO V PRAVĚKU

Systém DentaSun

… aneb vhodně nastavená osvětlenost + sladěná barva
spektrum v celé místnosti

Ze stovek měření osvětlení v ordinacích v ČR i zahraničí víme, že naprostá většina lékařů i ostatního personálu, a to často i v nově vybudovaných provozech, zbytečně namáhá svůj zrak kombinací různých typů světla a jeho nevyrovnanou intenzitou.

Díky vlastním světelným zdrojům (plnospektrálním zářivkám a LED) a mnoha variantám svítidel vám vytvoříme naprosto homogenní světelné prostředí na celém pracovišti, nejen v okolí stomatologické soupravy.

Hlavní svítidlo

 

Má-li osvětlení skutečně pomáhat lékaři v práci, je plnospektrální hlavní svítidlo nad stomatologickou soupravou důležitým prvkem osvětlovacího systému. Samo o sobě však situaci nevyřeší.

Proč je důležité?

 

Stomatolog při zákroku používá operační lampu, která je dimenzována tak, aby v operačním poli poskytovala cca 15.000 lx. Uvedená hodnota by pro zrak nepředstavovala závažný problém, kdyby se jednalo o plošné osvětlení (na přímém slunci může tato hodnota přesahovat 100.000 lx). Protože je však jedná o bodové osvětlení, po určité době, kdy se oko dané hodnotě přizpůsobilo, vnímá díky velkému rozdílu osvětlenosti mezi operačním polem a zbytkem místnosti v okolí tmu. Při přeostření zraku do zbytku místnosti s podstatně nižší intenzitou osvětlení pak oko utrpí „šok”, jehož výsledkem je v průběhu dne postupné snižování schopnosti vnímat detail. Z tohoto důvodu je z pohledu ergonomie vhodné použití závěsného svítidla, které zajistí plošné osvětlení okolí operačního místa v hodnotě 3.000–4.000 lx a zajistí, že periferním viděním stomatolog při operačním úkonu nevnímá tmu.

Na co si dát pozor

 • Hlavní svítidlo by vždy mělo mít výraznou nepřímou složku světla (svítí do stropu). Přispěje tak k celkové rovnoměrnosti osvětlení v celé místnosti. 2 zářivky používané pro tento účel mnoha výrobci pro většinu ordinací ani zdaleka nestačí.

 

 • Protože lékař i technik tráví v blízkosti hlavního svítidla celou pracovní dobu, mělo by toto svítidlo vždy splňovat normu HLS, a mít proto odstíněné elektromagnetické rušení, které je pro organizmus nepřirozené.
 • Zbytečně vysoká svítivost dosahovaná u některých drahých závěsných svítidel vnitřními parabolickými zrcadly v naprosté většině námi navštívených ordinací vůbec není kompenzována doplňkovými svítidly. Výsledkem je sice dobře osvětlené okolí pacienta, ale velký nedostatek světla jen o pár desítek centimetrů dále. Hlavní smysl závěsného svítidla není v dosažení co nejvyšší svítivosti. Nezbytně důležitý je kontext s ostatními svítidly v místnosti a celková rovnoměrnost osvětlenosti

 

 • Pokud jsou svítidla vybavena matným difuzorem (plexisklo), měl by být vyroben z materiálu s vysokou spektrální propustností, jinak dochází k nežádoucí filtraci některých složek světla plnospektrálních světelných zdrojů.

Doplňková svítidla

Proč jsou důležitá?

 

Úkolem stropních svítidel je zajistit i mimo okolí operačního pole co nejrovnoměrnější osvětlení v dostatečné intenzitě a kvalitě, a navíc eliminovat stíny z centrálně umístěného hlavního svítidla. Jejich rozmístění by vždy mělo korespondovat s místy dalších zrakových úkolů – stůl s počítačem, příprava materiálů, vrstvení keramiky, kartotéka, atd…

Na co si dát pozor

 • Stropní svítidla by vždy měla být osazena stejnými plnospektrálními zářivkami nebo LED vydávajícími světlo stejných parametrů jako je světlo hlavního svítidla.
 • Pokud jsou svítidla vybavena matným difuzorem (plexisklo), měl by být vyroben z materiálu s vysokou spektrální propustností, jinak dochází k nežádoucí filtraci některých složek světla plnospektrálních zářivek.

Stolní lampa

Proč je důležité?

 

Mnoho stomatologických provozů je osvětleno nerovnoměrně a často i nedostatečně. V mnoha případech, zejména pokud je ordinace vybavena závěsným svítidlem nad soupravou, si navíc pracovník sedící u pracovního stolu stíní. Není-li žádoucí vyřešit takovou situaci doplňkovým svítidlem, v některých případech pomůže plnospektrální lampa.

Je však velmi důležité, aby všechny zdroje světla v místnosti vydávaly stejný typ světla. Jsou-li stropní svítidla vybavena plnospektrálními zářivkami a nad stomatologickou soupravou je umístěno plnospektrální závěsné svítidlo, je třeba, aby i lampa na pracovním stole byla plnospektrální.

Na co si dát pozor

 • Lampa by velikostí vždy měla korespondovat s rozměry stolu.

 

 • Lampa by vždy měla být osazena plnospektrální zářivkou nebo LED vydávajícími světlo stejných parametrů jako je světlo hlavního svítidla
 • Naprostá většina běžně prodávaných stolních lamp obsahuje zářivky nebo LED s velmi nízkým indexem podáním barev (nepřirozené pro zrak) a neexistuje do nich z důvodu speciálních patic náhradní plnospektrální zářivka.

Operační a stomatochirurgické lampy

Proč je důležité?

 

Mnoho ordinací dodnes používá operační lampy s halogenovou žárovkou, která vždy vydává žluté světlo. To má úplně jiný charakter než přirozené denní světlo přicházející do ordinace oknem, a tato kombinace je proto pro zrak nepřirozená. Řešením je operační lampa s plnospektrálními LED. Pokud je ordinace vybavena plnospektrálním osvětlením (dle normy by tak měly být vybaveny všechny), vznikne homogenní světelné prostřední výrazně snižující zrakovou zátěž.

Na co si dát pozor

 • LED by vždy měly mít vysoký index podání barev (Ra/CRi > 90).
 • Lampa by měla mít kromě intenzity regulovatelnou i barevnou teplotu (teplota chromatičnosti).