Měření osvětlenosti

Cena služby 690 Kč

S luxmetrem jsme navštívili již téměř 500 ordinací a laboratoří jak v ČR, tak v zahraničí. Při měření zjišťujeme soulad s normou ČSN EN 12464-1:2012, která však stanoví pouze nejnezbytnější hygienické minimum. Nad rámec této normy zjistíme, zda jsou vhodně nastaveny poměry osvětlenosti v jednotlivých částech místnosti a zda dochází ke kombinaci různých typů světla, což nadměrně zatěžuje zrak. Výsledkem je zpráva o současné situaci s případným návrhem na zlepšení a cenovou kalkulací. Jaké nedostatky v osvětlení jsme nejčastěji zjistili?

JAK MĚŘENÍ PROBÍHÁ?

PODÍVEJTE SE NA KRÁTKÉ VIDEO

Objednací formulář

Pro objednání měření vyplňte prosím tento formulář. Po odeslání objednávky vás budeme v nejbližším možném termínu kontaktovat telefonicky a domluvíme termín měření.

Vyberte jednu nebo více možností*

Souhlas se zpracováním osobních údajů

5 + 5 =

Informace o ochraně osobních údajů
Odesláním vyplněného formuláře nám* dáváte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů:
svého jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, současné IP adresy a údajů uvedených ve zprávě a to pro zasílání zpravodaje (obchodního sdělení) elektronickou poštou, měření osvětlenosti a obchodní spolupráci. Váš souhlas je právním základem pro zpracování uvedených údajů a můžete jej kdykoliv odvolat.

Vaše údaje uchováme po dobu 10 let, nepoužijeme je k automatizovanému rozhodování ani k profilování, nepředáme je do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Nepředáme je ani dalším osobám, pouze s výjimkou jejich technického užití k elektronické komunikaci s Vámi. Při odesílání e-mailů používáme šifrování.

Připomínáme, že máte následující práva: požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit písemně na naši adresu*, nejlépe doporučeným dopisem. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu www.uoou.cz.

*Správcem údajů je firma Dentasun s.r.o., IČ: 28549163, Jinonická 80, 158 00 Praha 5–Košíře.