Ze života

Přednášky

Řadu let se pod značkou NASLI (DentaSun je produktová řada v rámci této naší zastřešující značky) věnujeme výzkumu vlivu světla a umělého osvětlení na lidský organizmus. Spolupracujeme v této oblasti s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. Máme za sebou řadu přednášek na toto téma jak pro lékařské publikum, tak pro veřejnost.

Od roku 2009 jsme pod značkou DentaSun na základě postupného získávání zkušeností při měření osvětlenosti ve stovkách zubních ordinací a laboratoří vytvořili vlastní know-how osvětlování stomatologických provozů, které jsme prezentovali a nadále prezentujeme při téměř 100 přednáškách v ČR a zahraničí.