League of Lashmasters 2018
Praha
14.–15. dubna 2018

Na program této mezinárodní konference byla zařazena naše přednáška o ergonomii osvětlení zrakově náročných pracovišť.

DentaSun League of Lashmasters 2018

Další podobné články
1.–2. srpna 2017