Jiří Taufer – TauDent, Praha

„Vždycky jsem si myslel, že hygienická norma zaručuje dobré a kvalitní osvětlení. Po návštěvě několika laboratoří, kde měli světlo DentaSun jsem zjistil, že ve své laboratoři mám nedostačující osvětlení, ačkoliv dodržuji hygienické nařízení a normy. Zjistil jsem ,že norma je minimum pro osvětlení laboratoře. Protože jsem jinde viděl na práci lépe, než ve své laboratoři, nechal jsem si světla naplánovat a nainstalovat od profesionálů. Nyní se nám dělá mnohem lépe a vidíme, co jsme dříve obtížně viděli. Ze své vlastní zkušenosti můžu světla DentaSun doporučit.“