Proč nestačí závěsné svítidlo?

V České republice a na Slovensku existuje zavedený stereotyp, že osvětlení v ordinaci znamená pořízení drahého závěsného svítidla se zbytečně vysokou účinností nad stomatologickou soupravu, v laboratoři pak nad stůl technika. Závěsná svítidla mají samozřejmě svůj velký smysl, vyřeší však POUZE bezprostřední okolí operačního pole. Ve výsledku pak mnoho jejich uživatelů potvrdí, že koupí takového svítidla zrakovou pohodu nezískali a nadále trpí bolestí očí. Proč?


V mnoha případech, zejména pokud nebyl dotyčný prostor původně projektován jako stomatologický provoz, osvětlení ve zbytku místnosti vůbec nekoresponduje s místy dalších zrakových úkolů, a způsobuje tak nadměrnou zrakovou zátěž.

Bohužel, po zkušenosti i z mnoha nově budovaných ordinací a laboratoří víme, že projektant zpravidla věnuje dostatečnou pozornost bezprostřednímu okolí operačního pole, ale pro zbytek místnosti téměř nikdy nenechá vypracovat řádný světlotechnický výpočet. Spokojí se se stereotypním konstatováním v technické zprávě okopírovaným z předešlých projektů, že osvětlenost na nábytku je 500 lx a na soupravě 1000 lx, přesně jak vyžaduje norma. Realitou pak jsou nově vybudované ordinace a laboratoře s osvětleností pracovních stolů a přípravny materiálů i pod 200 lx, se zbytečnými 6000 lx na soupravě, nejlevnějšími zářivkami nevyhovujícími hygienické normě a nezřídka i související potíže při kolaudaci.

SAMOTNÉ ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ NESTAČÍ, PROTOŽE KAŽDÝ STOMATOLOGICKÝ PROVOZ JE JEDINEČNÝ. MÁ-LI BÝT INVESTICE DO OSVĚTLENÍ SMYSLUPLNÁ JE TŘEBA ŘEŠIT CELÝ PROSTOR, NEJEN ZUBAŘSKÉ KŘESLO NEBO PRACOVNÍ STŮL TECHNIKA.

DentaSun je celý systém s těmito částmi: